Wysokość 41 mm

Krata kryta z TWS, Tabele wytrzymałościowe oraz Wymiary standardowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400 1.235   7 x F   7.056   8 x q
   600    549 10 x F   2.090 12 x q
   800    309 14 x F      883 17 x q
1.000    196 18 x F      451 21 x q
1.200    138 21 x F      261 25 x q
1.400    101 25 x F      165 30 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

L (mm)   B (mm)   kg/m2
1.988   998   25
3.660   1.220   25

Możliwość produkcji innych wymiarów.