Heavy duty, Wysokość 53 mm

Krata kryta z TWS, Tabele wytrzymałościowe oraz Wymiary standardowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400 4.688   5 x F 26.789   6 x q
   600 2.084   8 x F   7.938   9 x q
   800 1.173 11 x F   3.349 13 x q
1.000    750 13 x F   1.715 16 x q
1.200    521 16 x F      993 19 x q
1.400    383 19 x F      625 22 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

L (mm)   B (mm)   kg/m2
4.000   1.220   47,5

Możliwość produkcji innych wymiarów.