Heavy duty, Wysokość 63 mm

Wymiary standardowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400  8.100   4 x F 46.291   5 x q
   600  3.600   6 x F 13.716   8 x q
   800  2.025   9 x F   5.786 10 x q
1.000  1.296 11 x F   2.963 13 x q
1.200     900 13 x F   1.715 16 x q
1.400     661 16 x F   1.080 19 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

L (mm)   B (mm)   kg/m2
4.000   1.220   55,9

Możliwość produkcji innych wymiarów.