Wysokość 38m, odstęp między profilami 10 mm

Krata profilowana z TWS, Tabele wytrzymałościowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400 1.284   4 x F 23.400   5 x q
   600    571   6 x F   6.933   7 x q
   800    321   7 x F   2.925 10 x q
1.000    205 10 x F   1.498 12 x q
1.200    143 11 x F      867 14 x q
1.400    105 13 x F      546 17 x q
Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

Obciążenie (kg/m2)   Powierzchnia otwarta
11,5   ca. 67,5%