Wysokość 50 mm, odstęp między profilami 10 mm

Krata profilowana z TWS, Tabele wytrzymałościowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400 4.414   3 x F 80.428    4 x q
   600 1.962   4 x F 23.831    5 x q
   800 1.103   6 x F 10.054    7 x q
1.000    706   7 x F   5.147    9 x q
1.200    490   9 x F   2.979  11 x q
1.400    360 10 x F   1.876  13 x q
Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

Obciążenie (kg/m2)   Powierzchnia otwarta
11,5   ca. 53%