Oczko 42 x 42 mm

Krata z TWS, Tabele wytrzymałościowe oraz Wymiary standardowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400 1.800   5 x F 10.001   6 x q
   600    800   8 x F   2.963   9 x q
   800    450 11 x F   1.250 13 x q
1.000    288 13 x F      640 16 x q
1.200    200 16 x F      370 19 x q
1.400    147 19 x F      233 22 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

L (mm)   B (mm)   kg/m2
4.000   1.800   23,7
1.990   1.020   23,7
3.660   1.220   23,7

Możliwość produkcji innych wymiarów.