Wysokość 40 mm

Profil panelowy z TWS, Tabele wytrzymałościowe oraz Wymiary standardowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
300 3.405 2 x F 7.203 3 x q
450 1.545 3 x F 5.543 4 x q
600 853 4 x F 2.303 5 x q
750 565 5 x F 1.205 7 x q
900 390 6 x F 690 8 x q
1.000 312 7 x F 510 9 x q
1.200 220 8 x F 294 10 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/125. Ugięcie L/125 odpowiada odchyleniu 0,75% na rozpietości. (Ugięcie f=L/125; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

H (mm)   B (mm)   kg/m2
40   500   12,6